Perspektivy elektrického podlahového vytápění

V době zdražování energií se pochopitelně ptáme, jaký způsob vytápění je vlastně efektivní a co lze pokládat do budoucna za perspektivní. Trend výstavby rodinných domů má v současné době jeden společný aspekt. Staví se domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, jejichž cílem je omezit náklady na vytápění na minimální možnou míru, ale současně docílit maximálního komfortu pro uživatele. Je tedy zřejmé, že podíl nízkoenergetických a pasivních domů na celkově výstavbě roste čím dál více. Význam elektrického podlahového vytápění má pochopitelně v tomto vývoji své nezastupitelné místo, jak samostatně, tak v kombinaci s doplňkovými zdroji.

Inteligentní systémy elektrického podlahového topení mohou nabídnout nesporné výhody především díky možnosti regulace, která eliminuje topení „pánubohu do oken“ a zahřeje místnost, kterou potřebujeme, tehdy a tak, jak chceme. Rychlá reakce topení, možnost naprogramování a řízení na dálku počítačem nebo mobilem dovolují vytvořit si maximálně úsporný model topení.

Temperování podlah v koupelnách

Topná rohož instalovaná v koupelnách pod keramickou dlažbou vytváří teplou, bezpečnou a příjemně teplou podlahu. Díky tomuto systému docílíme skloubení dvou velmi důležitých aspektů – příjemný pocit tepla a výhodu keramického či jiného přírodního materiálu. Zájem o tento způsob temperování podlah neustále roste, o čemž svědčí skutečnost, že v každé čtvrté nově postavené koupelně v naší republice byla v minulém roce nainstalována topná rohož devimat společně s řídícím termostatem devireg 535, případně myslícím termostatem devireg 550.

Kombinace s krbovou vložkou

Stejně rychle, jak rostou požadavky na komfort, roste obliba krbových vložek, které vytvářejí neopakovatelnou domácí pohodu. Vůně dřeva a příjemná atmosféra se v tomto ohledu nedá skoro ničím nahradit. Význam krbových vložek roste i z hlediska ekonomického, protože se stávají velmi vhodným doplňujícím prvkem, který se podílí na vytápění domu, a to zejména v přechodném období, tedy na jaře a na podzim. Tím uživatel docílí dvojího efektu: příjemné atmosféry na jedné straně a snížení spotřeby energie či zemního plynu na druhé straně. To samozřejmě platí i pro elektrické podlahové vytápění, které se v kombinaci s krbovou vložkou stává velmi efektivní. Jeden konkrétní příklad za všechny, plně elektrifikovaný rodinný dům na Jižní Moravě s obytnou plochou 154 m2. V roce 2005 činil kompletní účet za elektrickou energii 28 595 Kč (spotřeba 19 876 kWh), v roce 2006 28 376 Kč (spotřeba 16 346 kWh), přičemž spotřeba dřeva vyčíslená v Kč za rok činila 1758 Kč při ceně 1 Kč/kg.

Kombinace se vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací tepla a krbovou vložkou

Jak již bylo řečeno, stavíme domy s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, u kterých je venkovní „obal“ velmi těsný a tím dochází k podstatnému omezení přirozené infiltrace vzduchu. Na tento aspekt se občas zapomíná. Přirozeně se u těchto staveb dostáváme do střetu zájmů mezi ideálními tepelně izolačními vlastnostmi objektu a kvalitou vnitřního ovzduší. Tepelné ztráty větráním u těchto staveb dosahují až 40 % z celkových tepelných ztrát objektu. Ideálním řešením v tomto případě je kombinace elektrického podlahového vytápění s řízenou výměnou vzduchu. Výsledkem je dosažení kvalitního vnitřního ovzduší, ale současně máme k dispozici komfortní vytápěcí systém s velmi nízkými provozními náklady. Provoz vzduchotechnické jednotky sníží náklady na vytápění objektu o rozloze 160 m2 cca o 4000 Kč v závislosti na jejím typu.

Kombinace s tepelným čerpadlem

Díky levnému provozu je tepelné čerpadlo dalším vhodným doplňkem elektrického podlahového topení, který snižuje celkovou spotřebu a tedy účet za elektřinu a navíc umožňuje chlazení v létě, odvlhčování a čištění vzduchu. Používá se k přitápění v domácnostech a bytech, k temperování chat, vytápění a klimatizaci zimních zahrad. Na výběr jsou typy několika výrobců, pro ilustraci uvádíme parametry tepelného čerpadla Devi, které má topný výkon 0,9 až 4 kW a chladicí výkon 0,9 až 2,9 kW. Zařízení má vysoký topný faktor 2,1 i při venkovní teplotě – 18°C.

Trendy spotřeby elektrické energie

V porovnání s ostatními státy Evropské unie máme v přepočtu na jednoho obyvatele nižší spotřebu elektrické energie. Lze tedy říci, že máme v tomto směru Evropu co dohánět. Je zřejmé, že spotřeba stále poroste díky vyššímu životnímu standardu, aktivitě průmyslu, zvyšování bezpečnostních standardů, rozšiřování IT technologií, dopravy, ekologickým projektům, vyšším hygienickým a zdravotním standardům. Elektrická energie bude v budoucnu postupně nahrazovat zemní plyn, uhlí a ostatní fosilní zdroje a bude mj. využívána pro úsporné vytápěcí systémy řízené přesnou regulací s možností okamžitého sledování a také ovlivňování spotřeby.