Prodej laminátových podlah

Evropští výrobci laminátových podlah během posledního desetiletí ztrojnásobili svou produkci a vytvořili na sedm milionů nových pracovních míst. Prodej laminátových podlah v Evropě nadále roste, v celosvětovém měřítku je ale znát jistý pokles prodeje laminátů made in Europe. Celková statistika prodeje za rok 2006 tedy zaznamenala mírně nižší objem než v roce 2005.

Doby, kdy téměř všechna produkce laminátových podlah pocházela z Evropy, už patří minulosti. Řada továren vyrostla v USA, zvyšuje se výroba v Číně, mnohdy díky filiálkám založeným tady evropskými firmami. Dvacet členských společností Evropské federace výrobců laminátových podlah, EPLF, vloni dosáhlo prodeje 459 mil. m2 (v předchozím roce 465 mil.) a jejich podíl na světovém trhu činí přibližně 60 %. Je možné, že tento výsledek dozná ještě nějakou změnu, protože statistika vychází ze skutečných údajů za tři čtvrtletí a predikovaných za čtvrté čtvrtletí (ty začátkem ledna, kdy se statistika zpracovává, ještě nejsou kompletně k dispozici). Lze ale předpokládat, že výsledek roku 2005 nebude pokořen.

V západní i východní Evropě prodej laminátových podlah vloni stoupal. V západoevropských zemích činil 277 mil. m2 (2005: 274 mil., růst + 1 %), ve východoevropských 85 mil. m2 (2005: 82 mil., růst + 4 %). Největšími evropskými trhy, na nichž se prodává přes 10 mil. m2, jsou Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemí, Polsko, Rumunsko a Rusko. Nejvýznamnější oblastí pro evropské výrobce stále zůstává západní Evropa. Například v Německu, největším národním trhu, se vloni prodalo 92 mil. m2 (2005: 88 mil., růst + 4,5 %). Ve Velké Británii se prodej po předchozím poklesu stabilizoval v posledních dvou letech na 41 mil. m2. Francie zaznamenala pokles na 35 mil. m2 (2005: 37 mil., – 5,7 %), čtvrtou příčku si udržuje Nizozemí s 20 mil. m2, stejně jako v roce 2005.

V severní Americe se dějí velké změny. Prodej evropské produkce tady poklesl na 70 mil. m2 (2005: 85 mil., – 17,6 %). Hlavním důvodem je celkový pokles trhu v USA o 20 % (2005: 64 mil. m2, 2006: 51 mil.). Na druhé straně pokračuje růstový trend v Latinské Americe (2005: 10 mil. m2, 2006: 11 mil. m2, + 10 %). Prodej evropské produkce v Asii mírně vzrostl (2005: 8 mil. m2, 2006: 8,5 mil., + 6,25 %) především díky intenzivnějšímu pokrytí tamního trhu několika výrobci. Celkově malé objemy prodané v Asii jdou na vrub značného počtu místních výrobců, zvláště čínských. Pro evropské výrobce to není příjemná situace, už proto, že kvalitní a průběžně inovované evropské zboží těžko může konkurovat cenou. Leckdy se projevuje i známá taktika mnohých čínských výrobců kopírovat evropské předlohy hlava nehlava. Přednedávnem byl například v rotterdamském přístavu zadržen náklad laminátových podlah z Číny s logem EPLF. S obdobnými problémy se potýkají snad všechna odvětví a ani podlahy nejsou výjimkou.